1395-07-06 پایان توسعه بازی ندای وظیفه جنگاوری بی‌نهایت-فروشگاه بازی ایران

پایان توسعه بازی ندای وظیفه جنگاوری بی‌نهایت

 بازی ندای وظیفه جنگاوری بی‌نهایت دیگر توسعه داده نمی شود توسعه داده نشدن ندای وظیفه جنگاوری بی نهایت اخبار بازی فروشگاه بازی ایران ندای وظیفه استودیو اینفینیتی به صورت کامل رسمی اعلام کرد که توسعه بازی  ندای وظیفه جنگاوری بی‌نهایت به‌پایان رسیده و آماده انتشار است. استودیو اینفینیتی وارد امروز به‌طور رسمی اعلام کرد که بازی ندای وظیفه: […]

Read more