1395-06-19 اضافه شدن پنج بازی به لیست بازی‌های پشتیبانی از نسل قبل مایکروسافت

اضافه شدن پنج بازی به لیست بازی‌های پشتیبانی از نسل قبل مایکروسافت

اضافه شدن پنج بازی به لیست بازی‌های پشتیبانی از نسل قبل مایکروسافت  پنج بازی جدید به لیست بازی‌های پشتیبانی از نسل قبل مایکروسافت اضافه شدند لیست بازی‌های پشتیبانی از نسل قبل مایکروسافت همچنان در حال توسعه بوده و این بار نوبت به پنج بازی Bayonetta ،de Blob 2 ،Arkanoid Live ،Of Orcs and Men و […]

Read more